Europæisk flersprogethed fra nord til syd: Nordisk uddannelses-hackathon i Caen

Fransk sprog / Konference
Fra 10. til 12. marts 2022
Alexis de Tocqueville-biblioteket, Caen

I forbindelse med det franske EU-formandskab er de franske Institutter i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Estland gået sammen for at organisere en uddannelses-hackathon i Caen fra d. 10. til d. 12. marts. Her samles 3 eksperter fra hvert deltagerland for at diskutere muligheder for at fremme flersprogethed i skolen, og for at formulere konkrete projekter eller resolutioner, der er ønskelige eller kan gennemføres i de forskellige landes uddannelsessystemer.

Under disse møder vil det være muligt at dele forskellige synspunkter på de sprogpolitikker, der skal gennemføres for at fremme flersprogethed gennem sprogundervisningen i skolen. Formålet er at formulere flere forslag, som vil blive præsenteret offentligt, og derefter forelagt for Nordisk Ministerråd.

Hackathon-arrangementet ledes af instituttet for nordiske studier på universitetet i Caen, sammen med dets samarbejdspartnere fra forskerholdet CRISCO (Centre de Recherches Interlangues sur la Signification en Contexte).

Projektets formål er:
1. at formulere en række fælles resolutioner for at tilskynde en sprogpolitik, der styrker flersprogethed i Europa i stedet for det engelske sprogs dominans
2. at styrke tilgange i sprogundervisningen, der fremmer flersprogethed, f.eks. gensidig forståelse mellem sprog
3. at styrke samarbejdet mellem regionen Caen og de deltagende lande, særligt på uddannelsespolitisk niveau, samt mellem uddannelsesinstitutioner og universiteter.

Lisbeth Verstraete-Hansen, institutleder på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet, Hanne Leth Andersen, rektor på Roskilde Universitet og Leon Aktor, næstformand for Sproglærerforeningen repræsenterer Danmark ved dette arrangement.

 

 

.