Kompetencegivende kursus - bliv eksaminator og censor på DELF-eksamenerne (niveau B2)

Fransk sprog / Formation
Fredag den 26. august fra 9:00 til 17:00
Institut français, Studiestræde 5, 1455 Copenhague

Fredag d. 26. august 2022 kl. 9.00 til 17.00 - Institut français du Danemark

Kursets formål er at styrke kendskabet til de forskellige niveauer i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog og de færdigheder, der er nødvendige for at rette og eksaminere DELF B2-prøverne.

Ved kursets afslutning vil deltagerne kunne deltage i DELF B2-eksamen (scolaire) som eksaminator og censor og vil modtage et certifikat, der er gyldigt i 5 år.

Bemærk venligst, at dette kursus kun er åbent for undervisere, der allerede er certificerede som eksaminator og censor for niveau A1, A2 og B1.

Pris: 400 kr.

Tilmeld dig her!

 

 

.