Konference/workshop: Hvordan kan vi udvikle elevernes flersproglige kompetencer?

Fransk sprog / Konference
5 april kl. 16.30
Institut français du Danemark

Regionalt arrangement for fransktalende sproglærere, som organiseres i forbindelse med det franske EU-formandskab.

05.04.2022 fra kl.16.30 til 17.15: Online konference

Integreret sprogundervisning. Hvordan skaber vi synergier med elevernes individuelle sprogrepertoire gennem en af de såkaldte pluralistiske tilgange?  
af Giuseppe Manno, som er forsker og specialist i integreret sprogundervisning ved Pädagogische Hochschule der FHNW i Basel 

Konferencen organiseres fysisk på Universitetet i Oslo og vises samtidigt online i Sverige, Finland, Estland og Danmark.


05.04.2022 fra 17.15 til 18.15 : Hands-on workshop

Workshoppen afholdes fysisk på Institut français du Danemark og henvender sig til fransktalende undervisere i de romanske sprog (fransk, spansk, italiens etc.). Workshoppens formål er at udarbejde aktiviteter til klasseundervisningen inden for de romanske sprog med udgangspunkt i de idéer og materialer, som er blevet præsenteret af Guiseppo Manno.

 

Resumé af konferencen:

Konferencen er opbygget i tre dele. I den første del vil Giuseppe Manno præsentere nogle elementer fra forskning inden for fremmedssprogstilegnelse og opbygning af et  flersprogligt repertoire.

I oplæggets anden del vil han fokusere på den integrerede sprogundervisning ved at tilbyde en definition, samt ved at definere tilgangens plads i forhold til flersproglig sprogundervisning i almindelighed og især i forhold til de andre pluralistiske tilgange (gensidig forståelse mellem beslægtede sprog, tidlig sprogstart, interkulturalitet).  

I den sidste del vil Giuseppe Manno præsentere nogle eksempler på undervisningsmaterialer, hovedsageligt udviklet i tysksprogede lande, som kan illustrere denne tværgående didaktik. Han vil også nævne nogle hjemmesider, platforme, udgivelser mm., som vil kunne hjælpe franskundervisere med at anvende den integrerede sprogundervisning.

 

.