Kurser for fransklærere i Danmark for perioden august 2022 til januar 2023

Fransk sprog / Formation
Perioden august 2022 til januar 2023
Lieux divers

Workshop om ERASMUS+ 2021-2027: det nye program
Mandag d. 22. august 2022 fra kl. 15.30 til 17.00 - Institut français du Danemark
Workshoppen præsentere det nye ERASMUS+-program 2021-2027 for skoler og gymnasier, samt strategier for at indgå et partnerskab med uddannelsesinstitution i Frankrig.
Præsentationen vil komme rundt om følgende punkter:
- generel præsentation af ERASMUS+-programmet 2021-2027
- principper, forventninger og tidsramme for en ansøgning
- opbygning af partnerskaber med franske skoler
Efter præsentationen vil der være tid til udveksling med deltagerne.

Gratis deltagelse

 

Kompetencegivende kursus - bliv eksaminator og censor på DELF-eksamenerne (niveau B2)
Fredag d. 26. august 2022 kl. 9.00 til 17.00 - Institut français du Danemark
Kursets formål er at styrke kendskabet til de forskellige niveauer i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog og de færdigheder, der er nødvendige for at rette og eksaminere DELF B2-prøverne. Ved kursets afslutning vil deltagerne kunne deltage i DELF B2-eksamen (scolaire) som eksaminator og censor og vil modtage et certifikat, der er gyldigt i 5 år.
Bemærk venligst, at dette kursus kun er åbent for undervisere, der allerede er certificerede som eksaminator og censor for niveau A1, A2 og B1.

Pris: 400 kr.

Tilmeld dig her!


Afsluttende konference om projektet “Tidlig sprogstart - fransk i 3. og 4. klasse”.
Fredag d. 26. august 2022 kl. 9.30 til 15.30 - Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg
Spændende fagdidaktisk innovationsprojekt i franskfaget på 3. og 4. klassetrin, som er blevet implementeret i løbet af de sidste to år på udvalgte grundskoler i hele landet.
Projektet er støttet af det Nationale center for fremmedsprog og har fokus på en legende tilgang til læring.
Projektet afsluttes med en konference på Københavns Professionshøjskole d. 26. august 2022, hvor projektdeltagerne vil fortælle om deres erfaringer med tidlig sprogstart og forhåbentlig give andre skoler lyst til at tilbyde fransk allerede i 3. eller 4. klasse, hvor eleverne er motiverede og umiddelbart glade for at lære nye sprog - man kan derfor håbe at de får øget deres lyst til at fortsætte fransk i løbet af deres videre skolegang, når de starter tidligt på sproglæringen.

Gratis deltagelse.

Tilmeld dig her!


Webinar: præsentation af samarbejdsprojekt angående udarbejdelse af et fransk aktivitetshæfte
Tirsdag d. 6. september 2022 fra kl. 15.00 til 16.00 - online
Institut français vil gerne samarbejde med fransklærere i Danmark om at udarbejde et hæfte med aktiviteter, der kan motivere eleverne og give dem lyst til at lære fransk gennem enkle og konkrete udfordringer, som vil give deres sproglæring større mening og inddrage Frankrig som en naturlig del af klassens hverdag (eksempler på udfordringer: prøve af en fransk parfume / lave en playliste med franske sange / osv.).
Formålet med webinaret er at præsentere projektet nærmere.
Det endelige produkt vil blive offentliggjort på Den internationale fransklærerdag d. 25. november.

Gratis deltagelse.


De europæiske kulturarvsdage: Kursus + besøg af det Thottske Palæ
Onsdag d. 21. september 2022 fra kl. 10.00 til 12.30 - Den franske ambassade i Danmark
I anledning af de europæiske kulturarvsdage tilbyder vi et todelt program: en præsentation af pædagogisk materiale med henblik på at introducere temaet kulturarv i franskundervisningen (podcasten "Franske spor i København" og andet materiale), samt et besøg af det Thottske Palæ, en bygning fyldt med historie, der i dag huser den franske ambassade i Danmark. Paladset, som blev bygget i det 17. århundrede, er en af de mest bemærkelsesværdige bygninger i København.

Gratis deltagelse.


Den Europæiske Sprogdag: Introduktionskursus til det flersprogede escape game Explora Linguae
Tirsdag d. 27. september 2022 fra kl. 15.00 til 16.30 - Institut français du Danemark
Explora Linguae er et spil, der har til hensigt at øge elevernes bevidsthed om flersprogethed gennem et møde med 6 lande og deres nationale sprog: Tyskland, Spanien, Frankrig, Grækenland, Island, Italien og Spanien.
Spillet er udviklet af Institut français du Danemark i samarbejde med de franske institutter i Estland, Finland, Norge og Sverige. Til fransklærerne medfølger der undervisningsmateriale til to ekstra undervisningslektioner.
Kursets formål er at introducere spillets forløb og indhold, samt hvordan det konkret spilles i fransktimen.

Gratis deltagelse.


“Rencontres pédagogiques 2022”
Torsdag d. 6. oktober 2022 fra kl. 8.30 til 16.30 - Aarhus Universitet
« At gøre det franske sprog til en del af hverdagen », det er temaet for årets fransklærerseminar, som Institut français organiserer i samarbejde med afdelingen Tysk og Romanske sprog på Aarhus Universitet, Fransk fagudvalg i Sproglærerforeningen og Fransklærerforeningen. Dagen byder på en konference og tre workshops, som har til formål at give inspiration til franskunderviserne i Danmark og tilbyde dem konkret undervisningsmateriale, der er klar til at tage i brug i klassen.

Pris: 750 kr / deltager

Tilmeld dig her!


Kursus: Sjove aktiviteter med digital teknologi i fransk undervisningen
Torsdag d. 3. november 2022 fra kl. 15.00 til 16.30 - Institut français du Danemark
På dette kursus vil give jer mulighed for at afprøve forskellige enkle og legende aktiviteter, der tilskynder mundtlig og skriftlig interaktion i klasseværelset. De aktiviteter, som bliver præsenteret på kurset vil sætte fokus på et udvalg af nyttige digitale værktøjer, der kan booste din undervisning.

Gratis deltagelse.


Webinar: gratis software og åbne uddannelsesressourcer, alternative løsninger til undervisningsbrug
Torsdag d. 10. november 2022 fra kl. 16.00 til 17.00 - online
På dette webinar vil vi tale om de udfordringer der er forbundet med brugen af digitale redskaber i undervisningen og store amerikanske techvirksomheder, GAFAM’ernes plads (akronym for webgiganter: Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) i undervisningssfæren og blive introduceret til mere etiske alternativer i form af gratis software og åbne uddannelsesressourcer - « La route est longue, mais la voie est libre ! »

Gratis deltagelse.


Den internationale fransklærerdag
Fredag d. 25. november 2022 fra kl. 14.30 til 17.00 - Den franske ambassade i Danmark
Den fjerde udgave af “La Journée internationale des professeurs de français” (JIPF) fejres i år d. 25. november 2022. Som de foregående år har denne dag til hensigt at hædre fransklærerhvervet gennem arrangementer og aktiviteter, der kan skabe solidaritet og bånd mellem underviserne.

Gratis deltagelse.


Kompetencegivende kursus - bliv eksaminator og censor på DELF-eksamenerne (niveau A1, A2 et B1)
Onsdag d. 25., torsdag d. 26. og fredag d. 27. januar 2023 fra kl. 9.00 til 17.00 - Institut français du Danemark
Kursets formål er at styrke kendskabet til de forskellige niveauer i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog og de færdigheder, der er nødvendige for at rette og eksaminere DELF prøverne på niveau A1, A2 og B1. Ved kursets afslutning vil deltagerne kunne deltage i DELF-eksamenerne på niveau A1, A2 og B1 (scolaire) som eksaminator og censor og vil modtage et certifikat, der er gyldigt i 5 år.

Pris: 900 kr.

 

TILMELD DIG ALLEREDE NU TIL DE KURSER, SOM INTERESSERER DIG I FØLGENDE FORMULAR

.