Baggrund

DELF / DALF info

DELF / DALF


DELF (diplôme d'études en langue française) og DALF (diplôme approfondi en langue française) er officielle eksaminer i fransk for udlændinge, der udstedes af det franske undervisningsministerium. 
DELF Junior er en officiel eksamen i fransk for udlændinge under 18 år.

Eksaminerne afholdes i 125 lande verden over, og er bredt anerkendte i gymnasier, på universiteter, i erhvervslivet i Frankrig samt i de øvrige fransktalende lande. DELF eksamen er for kursister med et elementært til øvet niveau. DALF eksamen henvender sig til kursister med et højt niveau i fransk.

Forberedende kurser på Institut français - forøg dine chancer for at bestå eksamen og følg et af de eksamensforberedende kurser på instituttet (individuelle sprogkurser)! Vi tilbyder en særlig pris til alle dem der tager et kursus hos os. Kontakt os på cours@institutfrancais.dk.


 

DELF/DALF praktiske oplysninger

Alle nationaliteter kan tilmelde sig eksamen, med undtagelse af franske statsborgere.
Alle eksaminer foregår på Institut français i København.
Din tilmelding er først gyldig, når betalingen er modtaget. Betaling kan senest ske på sidste tilmeldingsdag.

Du får svar på din DELF/DALF eksamen ca. en uge efter den sidste eksamensdag. Resultatet bliver både slået op på Institut français og sendt til dig med posten. Du får ligeledes et brev, når diplomet er ankommet, der kan gå op til 3 måneder. Resultatet og diplomet på TCF testen sendes fra Paris og er som regel Instituttet i hænde en måned efter testen, hvor vi kontakter kandidaterne pr. mail.

TILMELDING:  klik her 
Official website for DELF/DALF:  France Éducation Delf/Dalf 

 

 

Eksamen, karaktersystem og niveauer
 

DELF A1 ELEMENTÆRT NIVEAU: 80-100 TIMER.

Denne eksamen dokumenterer helt basale sprog- kundskaber og især evnen til at udtrykke sig i hverdagssituationer. Eksamen er opdelt i fire discipliner: mundtlig og skriftlig forståelse samt mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Samlet varighed (kan være fordelt på 2 dage): 1 time og 20 minutter samt 20 minutters mundtlig eksamen (10 min. forberedelse + 10 min. fremlæggelse).

DELF A2 ELEMENTÆRT NIVEAU: 180-220 TIMER.

Dette niveau dokumenterer basale sprogkundskaber, evnen til at gebærde sig i hverdagssituationer og andre sociale sammenhænge. Eksamen er opdelt i fire discipliner: mundtlig og skriftlig forståelse samt mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Samlet varighed (kan være fordelt på 2 dage): 1 time og 40 minutter samt 20 minutters mundtlig eksamen (10 min. forberedelse + 10 min. fremlæggelse).

DELF B1 MELLEM NIVEAU: 330-400 TIMER.

Denne eksamen dokumenterer gode sprogkundskaber, opfølgning på mere komplicerede emner, argumentation, meningsudveksling og evnen til at tackle de besværlige og/eller uforudsete hverdagsproblemer. Eksamen er opdelt i fire discipliner: mundtlig og skriftlig forståelse samt mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Samlet varighed (kan være fordelt på 2 dage): 1 time og 55 minutter samt 25 minutters mundtlig eksamen (15 min. forberedelse + 10 min. fremlæggelse).

DELF B2 MELLEM NIVEAU: 530-650 TIMER.

Denne eksamen dokumenterer sprogkundskaber på øvet niveau, et bredt ordforråd og evnen til autokorrektur. Hertil kommer evnen til at lytte, forstå og deltage i enhver samtalesituation. Eksamen er opdelt i fire discipliner: mundtlig og skriftlig forståelse samt mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Samlet varighed (kan være fordelt på 2 dage): 2 timer og 30 minutter samt 50 minutters mundtlig eksamen (30 min. forberedelse + 20 min. fremlæggelse).

DALF C1 HØJT NIVEAU: 780-950 TIMER.

Denne eksamen dokumenterer selvstændighed og spontanitet i enhver form for samtale. En prøve for dig med et særdeles bredt ordforråd og et indgående kendskab til det franske samfund og dets kultur. Eksamen er opdelt i fire discipliner: mundtlig og skriftlig forståelse samt mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Samlet varighed (kan være fordelt på 2 dage): 4 timer samt 1 time og 30 minutters mundtlig eksamen (1 times forberedelse + 30 min. fremlæggelse).

DALF C2 HØJT NIVEAU: +950 TIMER.

Denne eksamen dokumenterer en ubesværet og præcis beherskelse af det franske sprog, et særdeles bredt ordforråd samt et indgående kendskab til det franske samfund og dets kultur. Eksamen er opdelt i fire discipliner: mundtlig og skriftlig forståelse samt mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Samlet varighed (kan være fordelt på 2 dage): 3 timer og 30 minutter samt 1 time og 30 minutters mundtlig eksamen (1 times forberedelse + 30 min. fremlæggelse).

 

.

.