Baggrund

Kulturattaché

Kulturattaché - Attaché de coopération culturelle

Kulturattaché

Vi søger en kandidat til en fuldtidsstilling som Kulturattaché. Stillingen skal besættes fra den 1. september 2022. 

Kulturattacheen vil arbejde inden for det franske instituts sektor "Kultur" sammen med Direktøren for Institut français, Attaché for bøger og ICC-ansvarlig for organisation, gennemførelse og programmering af instituttet fra den 1. september 2022. 


Om stillingen

- Ansvarlig for IFD's kulturelle og kunstneriske programmering i samråd med IFD's direktør; 
- Dansk korrespondent for kreative og kulturelle erhverv; 

Godt kendskab til kulturel virksomhed og kulturmiljøet i Frankrig og Danmark. 
Færdigheder og/eller nysgerrighed inden for alle kunstneriske og audiovisuelle områder (musik, billedkunst, design, scenekunst, film, tv-serier, videospil, digital skabelse osv.); evne til at identificere og udvælge relevante kunstnere og partnere inden for de forskellige kunstneriske og kulturelle områder og til at opbygge et netværk; tilgængelighed og alsidighed; evne til at arbejde i et team og i en projektlogik; stærke organisatoriske færdigheder, herunder logistiske færdigheder, og evne til at være forudseende; færdigheder inden for indkaldelse af projekter (fundraising) og administrative procedurer i forbindelse med tilrettelæggelse af arrangementer. Budgetforvaltning i den kulturelle sektor.
 
Kendskab til grundlæggende computersystemer og andre sociale værktøjer og netværk vil være velkomne (f.eks. Instagram stories, FB-opslag, foto- og videooptagelser).

Der kræves flydende kendskab til fransk og engelsk (mundtligt og skriftligt). Stillingen kræver kendskab til dansk (forståelse og udtryk) på mindst niveau B2. 

Fast kontrakt på fuld tid i henhold til dansk lovgivning (37 timer om ugen). 
Løn: DKK 22617 brutto pr. måned, eventuelt mere afhængigt af erfaring
På grund af aktiviteternes art kan arbejdstiden omfatte aftener og nogle weekender.


Ansøgning og kontakt

Send venligst din ansøgning pr. e-mail med din begrundelse + CV + kopi af dine eksamensbeviser inden den 12. juni 2022:
- til Clarisse GERARDIN (cg@institutfrancais.dk) Kulturkonsulent/Direktør for Det Franske Institut
Og/eller
- med posten til følgende adresse Det Franske Institut i Danmark - Studiestraede 5, 1455 København K.

Hent jobbeskrivelsen på fransk

.