Baggrund

Sekretær - Administrativ medarbejder

Administrativ medarbejder

Institut français du Danemark og den Franske Ambassade søger en kandidat til en fuldtidsstilling som sekretær - administrativ medarbejder. Stillingen skal besættes inden for Institut français du Danemark.

Sekretæren har til opgave at bistå Direktøren for Institut français i det daglige arbejde (post, telefon, møder osv.), at modtage og distribuere post, herunder diplomatkassen, samt at varetage den daglige forvaltning af instituttets fakturaer og leverandører og den danske administration. Fra tid til anden kan han/hun blive bedt om at oversætte til dansk i samarbejde med den kommunikationsansvarlige eller andre afdelinger.

Stillingen er kendetegnet ved følgende:

Kompetencer og mangfoldighed:

Interpersonelle og organisatoriske færdigheder, regnskabsmæssige færdigheder, tilgængelighed og alsidighed, evne til at arbejde i et team, kendskab til grundlæggende computersystemer (WORD/EXCEL), færdigheder i andre værktøjer og sociale netværk vil være velkomne).

Sprog:

Tosproget dansk, kendskab til fransk og engelsk (mundtligt og skriftligt).

Kontrakt:

Fuldtidskontrakt (37 timer om ugen) i henhold til dansk lovgivning (tidsubegrænset ansættelse med en prøveperiode på 3 måneder)

Dato for åbning af stillingen:

19.09.2022

 

Løn:

17.923 DKK brutto pr. måned

 

Hvis du er interesseret, bedes du sende din ansøgning + CV + kopi af dine eksamensbeviser pr. e-mail til

- til Clarisse GERARDIN (cg@institutfrancais.dk) Kulturkonsulent/Direktør for Det Franske Institut

Og/eller

- med posten til følgende adresse Det Franske Institut i Danmark - Studiestraede 5, 1455 København K.

Hent jobbeskrivelsen på fransk

.