Background

Kulturafdelingen

Victor Ernandes
ve@institutfrancais.dk
Institut français du Danemark
François Barjot
fb@institutfrancais.dk
Louise Cattarinussi
lc@institutfrancais.dk

Vores formål i kulturafdelingen er at styrke den interkulturelle dialog, debat og udveksling mellem Frankrig og Danmark samt at skabe mere synlighed og interesse for ny kunst og kultur fra Frankrig - herunder de kreative og kulturelle industrier.

Det gør vi dels ved at bringe de mest interessante navne, projekter og værker til Danmark i samarbejde med danske festivaler, arrangører, forlag og distributører mm., dels ved at yde direkte støtte til projekter inden for en række konkrete områder.

Vi bestræber os på at give ordet til interessante franske og fransktalende stemmer (kunstnere, universitetsfolk, debattører m.m.), som bidrager til den kunstneriske og samfundsmæssige internationale dagsorden. Vi hjælper med at skabe og styrke kulturelle netværk og arrangerer events henvendt et bredt publikum. 

 

Det er vigtigt for os, at der er lokal interesse og opbakning til projekterne, og at de indskriver sig i et længerevarende samarbejde.

Vi inviterer løbende danske aktører til at deltage i besøgsprogrammer i Frankrig, og vi giver råd og vejledning til franske og danske institutioner og kunstnere, som ønsker at indgå nye samarbejder.

Vores grad af medvirken varierer fra projekt til projekt, så kontakt os hvis du har en ide til en aktivitet, som du mener vil være relevant at lave sammen med os.

 

Vi er en del af EUNIC-Denmark og samarbejder jævnligt med de andre franske institutter i Norden og i Paris, med netværket af fransktalende ambassader i Danmark samt med Den Danske Ambassade i Paris.

 

.