Baggrund

Kulturafdelingen

Victor Ernandes
ve@institutfrancais.dk
Institut français du Danemark
François Barjot
fb@institutfrancais.dk
Louise Cattarinussi
lc@institutfrancais.dk

Kulturtjenesten leder, udvikler og støtter interkulturel udveksling og udveksling af viden mellem Danmark og Frankrig. I Danmark fremmer vi kunstnerisk skabelse og intellektuel produktion i Frankrig i dag - såvel som de kulturelle industrier, der understøtter dem: film, bøger, musik osv. Vi er forpligtet til at give en stemme til franske og frankofone personligheder (akademikere, kunstnere, skabere, forfattere), der skaber kunstneriske, litterære, samfundsmæssige og internationale nyheder gennem diskussioner og debatter. Vi hjælper med at styrke eller skabe nye netværk og afholder arrangementer, der kan nå ud til et bredt publikum.

Vores arbejde består i at skabe tætte forbindelser til de vigtigste aktører i det danske kulturliv - festivaler, institutioner, forlag, distributører osv. - for at foreslå dem at inkludere de mest interessante fransksprogede værker, kunstnere eller tænkere i øjeblikket i deres programmer, samt direkte at støtte projekter inden for en række specifikke områder.

Det er vigtigt for os, at de projekter, vi involverer os i, har lokal interesse og opbakning og er en del af et langsigtet samarbejde.

Vi inviterer jævnligt danske kulturfolk til at deltage i besøgsprogrammer i Frankrig, og vi giver råd og vejledning til franske og danske institutioner og kunstnere, der ønsker at indlede nye samarbejder.

Vores engagement kan variere fra projekt til projekt, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du har en idé til et samarbejde, som du synes er relevant.

Vi er medlem af EUNIC-Denmark og samarbejder regelmæssigt med andre franske institutter i Paris og de skandinaviske lande samt med netværket af fransktalende ambassader i Danmark.

 

.