Baggrund

DELF/DALF/TCF

DELF (DIPLÔME D’ETUDES EN LANGUE FRANÇAISE) OG DALF (DIPLÔME APPROFONDI DE LANGUE FRANÇAISE)


 Der bliver afholdt DELF/DALF eksamener i uge 48 (2020). 
 Tilmeldingsblanketten vil være at finde her på websiden i uge 39 (2020). 


 

DELF og DALF er officielle eksaminer i fransk for udlændinge, der udstedes af det franske undervisningsministerium. 

Eksaminerne afholdes i 125 lande verden over, og er bredt anerkendte i gymnasier, på universiteter, i erhvervslivet i Frankrig samt i de øvrige fransktalende lande. DELF eksamen er for kursister med et elementært til øvet niveau. DALF eksamen henvender sig til kursister med et højt niveau i fransk.

Forberedende kurser på Institut français - forøg dine chancer for at bestå eksamen og følg et af de eksamensforberedende kurser på instituttet!
Vi tilbyder en særlig pris til alle dem der tager et kursus hos os. Kontakt os på cours@institutfrancais.dk.
 

 

DELF JUNIOR (DIPLÔME D’ETUDES EN LANGUE FRANÇAISE – JUNIOR)

DELF Junior er en officiel eksamen i fransk for udlændinge under 18 år.

 


DELF/DALF PRAKTISKE OPLYSNINGER

Alle nationaliteter kan tilmelde sig eksamen, med undtagelse af franske statsborgere.

Alle eksaminer foregår på Institut français i København.

Din tilmelding er først gyldig, når betalingen er modtaget. Betaling kan senest ske på sidste tilmeldingsdag.

Du får svar på din DELF/DALF eksamen ca. en uge efter den sidste eksamensdag. Resultatet bliver både slået op på Institut français og sendt til dig med posten. Du får ligeledes et brev, når diplomet er ankommet, der kan gå op til 3 måneder. Resultatet og diplomet på TCF testen sendes fra Paris og er som regel Instituttet i hænde en måned efter testen, hvor vi kontakter kandidaterne pr. mail.

TILMELDING OG OPLYSNINGER: cours@institutfrancais.dk

 


EKSAMEN, KARAKTERSYSTEM OG NIVEAUER

Eksempler af de tidligere prøver her

DELF A1 ELEMENTÆRT NIVEAU: 80-100 TIMER.

Denne eksamen dokumenterer helt basale sprog- kundskaber og især evnen til at udtrykke sig i hverdagssituationer. Eksamen er opdelt i fire discipliner: mundtlig og skriftlig forståelse samt mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Samlet varighed (kan være fordelt på 2 dage): 1 time og 20 minutter samt 20 minutters mundtlig eksamen (10 min. forberedelse + 10 min. fremlæggelse).

DELF A2 ELEMENTÆRT NIVEAU: 180-220 TIMER.

Dette niveau dokumenterer basale sprogkundskaber, evnen til at gebærde sig i hverdagssituationer og andre sociale sammenhænge. Eksamen er opdelt i fire discipliner: mundtlig og skriftlig forståelse samt mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Samlet varighed (kan være fordelt på 2 dage): 1 time og 40 minutter samt 20 minutters mundtlig eksamen (10 min. forberedelse + 10 min. fremlæggelse).

DELF B1 MELLEM NIVEAU: 330-400 TIMER.

Denne eksamen dokumenterer gode sprogkundskaber, opfølgning på mere komplicerede emner, argumentation, meningsudveksling og evnen til at tackle de besværlige og/eller uforudsete hverdagsproblemer. Eksamen er opdelt i fire discipliner: mundtlig og skriftlig forståelse samt mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Samlet varighed (kan være fordelt på 2 dage): 1 time og 55 minutter samt 25 minutters mundtlig eksamen (15 min. forberedelse + 10 min. fremlæggelse).

DELF B2 MELLEM NIVEAU: 530-650 TIMER.

Denne eksamen dokumenterer sprogkundskaber på øvet niveau, et bredt ordforråd og evnen til autokorrektur. Hertil kommer evnen til at lytte, forstå og deltage i enhver samtalesituation. Eksamen er opdelt i fire discipliner: mundtlig og skriftlig forståelse samt mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Samlet varighed (kan være fordelt på 2 dage): 2 timer og 30 minutter samt 50 minutters mundtlig eksamen (30 min. forberedelse + 20 min. fremlæggelse).

DALF C1 HØJT NIVEAU: 780-950 TIMER.

Denne eksamen dokumenterer selvstændighed og spontanitet i enhver form for samtale. En prøve for dig med et særdeles bredt ordforråd og et indgående kendskab til det franske samfund og dets kultur. Eksamen er opdelt i fire discipliner: mundtlig og skriftlig forståelse samt mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Samlet varighed (kan være fordelt på 2 dage): 4 timer samt 1 time og 30 minutters mundtlig eksamen (1 times forberedelse + 30 min. fremlæggelse).

DALF C2 HØJT NIVEAU: +950 TIMER.

Denne eksamen dokumenterer en ubesværet og præcis beherskelse af det franske sprog, et særdeles bredt ordforråd samt et indgående kendskab til det franske samfund og dets kultur. Eksamen er opdelt i fire discipliner: mundtlig og skriftlig forståelse samt mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Samlet varighed (kan være fordelt på 2 dage): 3 timer og 30 minutter samt 1 time og 30 minutters mundtlig eksamen (1 times forberedelse + 30 min. fremlæggelse).

 

 


TCF – TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS

TCF er en officiel prøve, der afholdes af det franske undervisningsministerium. Prøven er for alle, der af personlige eller arbejdsmæssige grunde ønsker en præcis vurdering af deres franskniveau. Der gives karakter efter Europarådets 6 trins karakterskala. TCF kræves ved indmeldelse på franske universiteter. Der kræves ingen forberedelse til prøven. Ingen hjælpemidler er tilladt.

TCF prøven består af 1 obligatorisk prøve (varighed 1½ time), hvor der testes i de tre discipliner mundtlig og skriftlig forståelse samt grammatik. Eksamen består således af tre multiple choice prøver.

Eksaminanten kan yderligere vælges at tage de 2 tillægsprøver: mundtlig og skriftlige udtryksfærdighed (varighed i alt 2 timer).

For at øve dig, kan du klikke her: www.tv5monde.com.

Information og eksempler: CIEP

 

TCF – QUEBEC

TCF Quebec er for dem der skal arbejde eller studere i Quebec. Testen har været den officielle test i fransk i Quebec siden 2006. Testerne består af et valg af max 4 dicscipliner: skrivning, skriftlige udtryk, læseforståelse og lytte. For mere oplysninger se mere på Quebec’s Ministry of Immigration.

 

TCF DAP

Optagelse på Licence 1 eller 2.

TCF DAP er for dem, der vil indskrives på et fransk universitet på 1. eller 2. år eller vil indskrives på en arkitektskole. Har du ikke en DELF B2 eller en DALF, kan du tage en TCF DAP. Testerne består af to obligatoriske dele:

  1. Del 1: Mundtlig forståelse: 30 spørgsmål. Sprogstruktur (grammatik og ordforråd): 20 spørgsmål. Skriftlig forståelse: 30 spørgsmål.
  2. Del 2: Skriftlig udtryksfærdighed.

Som udgangspunkt vil der være to årlige eksamensperioder forår og efterår. De endelige tilmeldings- og eksamensdatoer vil figurere her på siden, så snart de er fastlagt. Afholdes kun mellem oktober og februar.

 

TCF – ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANCAISE (ANF)

TCF ANF har været den officielle test i fransk siden januar 2012. Testerne består af fire obligatoriske discipliner: mundtlig forståelse (25min.) og mundtlig udtryksfærdighed (10 min.), skrivning (30 min.), læseforståelse (45 min.)

Du får svar på din eksamen ca. en måned efter den sidste eksamensdag. Du får en mail, når diplomet er ankommet.

 

 


PRAKTISKE OPLYSNINGER

For at tilmelde dig TCF, TCF Quebec, TCF ANF og TCF DAP kontakt os via cours@institutfrancais.dk

Din tilmelding er først gyldig, når betalingen er modtaget. Betaling skal senest ske på sidste tilmeldingsdag.