Baggrund

Institut français du Danemark

Instituttet er det franske kulturcenter i Danmark. 
Vi har 15 medarbejdere, der arbejder for at fremme det franske sprog, kunst, videnskab og kultur.

Institut français du Danemark er en offentlig fransk organisation beliggende i København, der fungerer som kulturelt, sprogligt og videnskabeligt bindeled mellem Danmark og Frankrig. Udveksling og debat mellem intellektuelle, forskere og kunstnere er en central del af vores aktivitet. Vi bestræber os på at promovere franske og fransksprogede initiativer, som strækker sig  fra ny kunst og kultur til pædagogik og forskning, over for både danske institutioner og for det brede publikum.

I samarbejde med danske og franske organisationer, arrangerer, støtter og opmuntrer vi hvert år til nye fransk-danske projekter, arrangementer og netværksaktiviteter, der har til formål at styrke samarbejdet mellem de to lande, udbrede kendskabet til Frankrig og fransk kultur i Danmark samt styrke den internationale dialog mellem Danmark og Frankrig. 

Instituttets afdelinger varetager hver især et specifikt kerneområde: Kursusafdelingen (franskkurser) og afdelingen for fransk sprogsamarbejde (skoler og pædagogik) varetager det franske sprog; kulturafdelingen står for kultursamarbejde og events (koncerter, udstillinger, debatarrangementer, foredrag..). Universitets- og forskningssamarbejde varetages af afdelingen for forskning og videregående uddannelse samt Campus France


Institut français du Danemark fungerer som Den Franske Ambassades kulturafdeling og er en del af et internationalt kulturnetværk. Med mere end 100 kulturinstitutter fordelt over hele verden sikrer Institut français en verdensomspændende kultur-, idé- og vidensudveksling mellem Frankrig og resten af verden.
 

Logo Institut français du Danemark      Logo Ambassade de France au Danemark


.