Artikel, indkaldelse af projekter & Ressource
Find artikler og indkaldelser af projekter fra Det Franske Institut i Danmark. Indkaldelser af projekter er åbne indkaldelser til finansiering, som lanceres af Det Franske Institut og dets partnere. De er finansielle bidrag, der har til formål at styrke aktioner eller projekter, der støtter EU-politikker på den mest effektive måde.

.