Baggrund

Fransk sprog

Emmanuel Zimmert
ez@institutfrancais.dk
Claire Noël
cn@institutfrancais.dk

Vores afdeling bidrager til at fremme og udvikle det franske sprog i de forskellige skole- og foreningsmiljøer i Danmark.

Vi arbejder med en række forskellige grupper:

Fransklærere: vi yder støtte, hjælp og pædagogisk rådgivning inden for 5 hovedområder:

  • organisering af workshops og træningsseminarer;
  • design og distribution af undervisningsressourcer (undervisningsark, spil og applikationer);
  • organisering af begivenheder (den internationale dag for frankofoni, den europæiske sprogdag, den internationale fransklærerdag, osv)
  • koordinere fællesskabet af fransklærere i Danmark med den professionelle platform IFprofs
  • certificering af lærere til at blive eksaminatorer og censorer til DELF-eksamener (skoler).

Franskelever: Fra grundskole til gymnasium støtter vi franskelever ved at fremme deres motivation gennem forskellige tiltag: mobilitetsprogrammer, konkurrencer, interventioner på skoler, skolebiografsessioner i samarbejde med Cinemateket, promovering og implementering af DELF på skoler og gymnasier... Vi stræber efter at give en konkret virkelighed og et positivt, moderne og dynamisk billede af det franske sprog og den fransktalende verden og at vise, at det kan være nyttigt og sjovt at lære fransk.

Uddannelsesledere : Vi foreslår og udvikler innovative projekter i samarbejde med det danske undervisningsministerium, Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF), fransklærerforeninger, universiteter og skoler. Vi arbejder også på at opbygge og konsolidere partnerskaber og institutionelle udvekslinger med henblik på at styrke udvekslingen mellem Frankrig og Danmark på uddannelsesområdet, især ved at fremme forbindelser mellem skoler via programmer som Erasmus+ eller eTwinning.

Find ud af mere om vores afdelings nyheder, uddannelse, arrangementer og undervisningsressourcer på Fransksprog.dk hjemmesiden.

Klassebesøg på Det Franske Institut i Danmark

.