Baggrund

Fransk sprog

Emmanuel Zimmert
ez@institutfrancais.dk
Claire Noël
cn@institutfrancais.dk

Vores afdeling understøtter franskundervisningen i det danske uddannelsessystem i samarbejde med forskellige aktører fra den danske undervisningsverden.

Vi henvender os til forskellige målgrupper:

- fransklærerne: vi understøtter fransklærernes arbejde inden for fem hovedområder:

   Afholdelse af efteruddannelseskurser og seminarer;

   Udfærdigelse af undervisningsmateriale (opgaveark, spil og apps);

   Fejring af internationale mærkedage og andre arrangementer (Fejringen af den fransktalende verden, Den europæiske sprogdag, Den internationale fransklærerdag, mm.);

   Hjælp til netværksopbygning og erfaringsdeling for fransklærere i Danmark på platformen IFprofs;

   Certificering af fransklærere til at blive eksaminatorer og censorer på DELF (scolaire) prøverne.

- franskeleverne: fra grundskolen til gymnasiet har vi til hensigt at understøtte franskelevernes læring, og vi forsøger at øge deres motivation gennem forskellige aktiviteter: mobilitetsprogrammer, konkurrencer, institutionsbesøg, filmvisninger for skoleelever i samarbejde med Cinemateket, promovering og afholdelse af DELF-scolaire på skoler og gymnasier… Vi forsøger at skabe en konkret virkelighed og at give et positivt, moderne og dynamisk billede af det franske sprog og af den fransktalende verden samt at vise, at det er både sjovt og nyttigt at lære fransk.

 - de uddannelsesansvarlige: vi deltager i innovative undervisningsprojekter, i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet, det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF), sproglærerforeningerne og uddannelsesinstitutioner på alle niveauer af uddannelsessystemet. Vi arbejder ligeledes for at skabe og styrke partnerskaber og institutionel udveksling med henblik på at styrke samarbejdet mellem Frankrig og Danmark på uddannelsesområdet særligt gennem programmer som Erasmus+ og eTwinning.

Hold dig opdateret om alt, hvad der sker for fransklærere i Danmark – kurser, arrangementer, pædagogisk materiale – på vores hjemmeside Fransksprog.dk.

.