Baggrund

Uddannelse og forskning

Thibaud Chevillard
tc@institutfrancais.dk
Axel Raphalen
ar@institutfrancais.dk
+4526227850

Forskning & videregaende uddannelse

Afdelingen for videnskabs- og universitetssamarbejde støtter og stimulerer udvekslingen mellem franske og danske studerende og forskere og skaber mere synlighed for fransk forskning og innovation. Alle videnskabelige områder indgår omend der er særligt fokus på bæredygtig udvikling, sundhed og disruptive teknologier.

 

Vi arrangerer debatter, foredrag og events om aktuelle videnskabelige emner : grøn energi, biodiversitet, agroøkologi, kunstig intelligens, CSR. Disse arrangementer henvender sig som oftest til et bredt publikum og arrangeres i samarbejde med franske og danske forskere, intellektuelle og institutioner. 

 

Vi administrerer to samarbejdsprogrammer for franske og danske forskere : IFD Sciences og Blåtand. De franske forskere, hvis projekter udvælges, får betalt rejse og ophold, så de kan komme til Danmark og møde deres danske kolleger. Disse programmer gør det også muligt for deltagerne at udvide deres netværk og samarbejdet mellem forskningscentre og gør det nemmere at lancere europæiske samarbejdsprojekter.

Du kan følge den fransksprogede forskningsaktivitet i Danmark ved at blive medlem af vores LinkedIn-gruppe  « Chercheurs français et francophones au Danemark ».

 

For at styrke studieophold og fransk-dansk udveksling, skaber vi kontakt mellem franske og danske institutioner for videregående uddannelse. Danske studerende, som er interesserede  i at læse i Frankrig i kortere eller længere tid, kan modtage hjælp og vejledning hos Campus France Danemark.

 

 

.