Indkaldelse af projekter

Program Blåtand 2024

01/09/2023 - 01/12/2023

Det Franske Institut i Danmark - Institut français du Danemark - lancerer sit støtteprogram for fransk-dansk forskningssamarbejde i 2024

 

Ansøgningsperiode: 1. september - 1. december 2023

 

Blåtand er et invitationsprogram for franske forskere, som er interesseret i at finde samarbejdspartnere i Danmark. Programmet er finansieret af det franske udenrigsministerium og har til formål at:

 • Styrke forskningssamarbejdet mellem Frankrig og Danmark
 • Fremme nye samarbejde og studentermobiliten
 • Give franske forskere mulighed for at udvide deres internationale netværk
 • Styrke studentermobiliteten på master- og ph.d.-niveau

Blåtand -programmet har ikke til formål at støtte et allerede etableret samarbejde, men til at identificere og møde nye kontakter. Ansøgerne skal i deres ansøgning præsentere de relevante danske forskere og forskningslaboratorier, som de ønsker at besøge med henblik på fremtidige samarbejdsmuligheder.

De udvalgte forskere vil blive inviteret til at besøge Danmark i løbet af 2024. Den finansielle støtte dækker kun rejse- og opholdsudgifter i Danmark (første del af støtten udbetales ved underskrivelsen af aftalen, anden del efter fremsendelse af rapport om besøget).

Det franske forskermobilitetsprograBlåtand giver i 2024 også mulighed for at ansøge om støtte til et besøg på Færøerne med henblik på styrkelse af fransk-færøsk forskningssamarbejde.  I må endelig kontakte os for yderligere information.

 

STØTTEKRITERIER

I 2024 vil hovedprioriteten blive givet til projekter inden for følgende forskningsområder:

 1. Datalogi og kvanteteknologi
 2. Klimaforandringer og energi
 3. Sundhed og bioteknologi
 4. Arktis og verdenshavene

Prioriteringsområderne udelukker ikke forskere fra andre forskningsområder i at ansøge om støtte og projekter inden for alle forskningsområder (humaniora og samfundsvidenskab, historie, lingvistik, geografi, økonomi, fysik, kemi, biologi…) vil også blive taget i betragtning.  Formidling mod et bredt dansk publikum vil blive opfattet som et plus, såvel som projekter, der planlægger studenterudveksling.

Vi opfordrer unge forskerhold (ledet af unge forskere) og nyetablerede fransk-danske forskningssamarbejder til at søge.

 

TILSKUD

Udvekslingsprogrammet er fuldt ud finansieret af det franske udenrigsministerium. Støtten kan ikke overskride 1500 euro. Tilskuddet dækker udelukkende rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med besøget i Danmark (første del udbetales ved underskrivelse af aftalen, anden del efter modtagelse af rapport efter endt besøg).

 

ANSØGNINGSFORMULAR

Ansøgningerne, der skal være skrevet på fransk eller engelsk, skal indeholde

 • Ansøgerens CV på fransk eller engelsk med publikationer
 • En motiveret ansøgning på fransk eller engelsk: præsentation for ikke-specialister af ansøgerens forskningsområde, ansøgerens motivation og kompetencer i forhold til internationalt samarbejde, det ønskede formål i forhold til samarbejdet med Danmark, mulige samarbejdsområder (nøgleord), relevante danske forskergrupper, som ansøgeren har identificeret (evt. virksomheder), forslag til opholdsdatoer (max. 2-4 sider). Det er muligt at indsende en ansøgning med henblik på kun at møde ét laboratorium i Danmark, men ansøgninger med flere identificerede kontakter er også støtteberettigede.
 • Evt. andre relevante dokumenter

 

ANSØGNING

Thibaud CHEVILLARD, Videnskabsattaché
Email : tc@institutfrancais.dk  - Tlf : +45 33 38 47 03

 

.