Webinar

Webinar: Trusler mod havet - et globalt problem

GMT+2

Vinderne af FINA-prisen 2022 fra de fire nordiske lande (Finland, Sverige, Norge, Danmark) præsenterer deres marineforskning som svar på de udfordringer, havene står over for. 

Sideløbende arrangement i forbindelse med European Researchs' Night 2022. 

Tilmelding: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jWrhRQBMQNK_7zqHyHfvTQ 

Arrangører: De videnskabelige afdelinger hos Institut français i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Moderator: Vand- og havmiljø-gruppen, Det Europæiske Miljøagentur

Deltagere:

- Rami El-Dairi, Center for marineforskning; Finlands Miljøinstitut (SYKE), Finland. Arbejder med støjforurening under vandoverfladen og mikroplastforurening.
Anna Lunde Hermansson, Institut for mekaniske og maritime videnskaber, Chalmers Tekniske Universitet, Sverige. Arbejder med transportemissioner.
Asal Peydaei, Afdeling for Miljøarkæologi og Materialevidenskab, Nationalmuseet, Danmark. Arbejder med plastikforurening.
- Apostolos Tsiouvalas, Norsk Center for Havret, Universitetet i Tromsø, Norge. Arbejder med miljøtrusler.

Baggrund: FINA-prisen har til formål at fremme det kulturelle og videnskabelige samarbejde mellem Frankrig og de nordiske land samt at belønne unge forskeres fremragende præstationer. Temaet for år 2022 er "Havene" i tråd med Frankrigs afholdelse af One Ocean Summit i Brest, som et led i Frankrigs ønske om at styrke sin maritime strategi. Frankrig og de nordiske lande har alle stort fokus på havet med ambitiøse programmer for bevarelse af havmiljøet, bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og internationalt koordineret planlægning af det maritime rum. I den forbindelse ønsker FINA at fortsætte sit engagement i havforskning og fremme unge nordiske marineforskeres arbejde for havene. De fire vindere fra hvert af de nordiske lande vil få mulighed for en mobilitetsrejse til Brest for at få dybere indsigt i fransk havforskning og møde deres videnskabelige kolleger.

Program:

16:30-16:35: Ankomst

16.35-16.40: Velkomst

16.40-17.00: Præsentation af hver enkelt deltager (5 min. pr. deltager)

17.00-17.30: Diskussion 

17.30-17.45: Spørgsmål og svar

Kl. 17.45: Arrangementet slutter 

 

.