Europæisk program

Europæiske Universiteter 2023

Europa
31.01.2023 / 12.00

For videregående uddannelsesinstitutioner: Indkaldelse af ansøgninger til Europæiske Universiteter 2023

-

Europæiske videregående uddannelsesinstitutioner har nu mulighed for at søge støtte til internationalt samarbejde som et led i Europa-Kommissionens mål om at styrke det tværnationale universitetssamarbejde. 

Projekterne kan enten have til formål at styrke allerede eksisterende universitetssamarbejder eller at skabe nye institutionssamarbejder på tværs af europæiske landegrænser. 

-

Initiativet skal bidrage til at skabe fælles uddannelsesforløb og forskningsprojekter og fremme mobilitet mellem de deltagende lande for studerende, ansatte og forskere og dermed styrke den europæiske konkurrencedygtighed på uddannelsesområdet. 

-

Ansøgningen er åben for videregående uddannelsesinstitutioner med et ‘Eramus+ Charter for Higher Education’ i EU-landene samt lande fra det vestlige Balkan. I Danmark er både erhvervsakademier, professionshøjskoler, videregående kunstneriske og maritime institutioner samt universiteter godkendt til at søge. 

-

Ansøgningsfrist d. 31. januar 2023. Senere på året vil der desuden blive afholdt yderligere en ansøgningsrunde for helt nye alliancer. Ansøgning sendes til Europa-Kommissionen.  Campus France står til rådighed og kan bidrage med hjælp og vejledning gennem hele ansøgningsprocessen. 

-

Læs mere og ansøg via linket:  https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/opslag/2022/indkaldelse-af-ansogninger-til-europaeiske-universiteter 

 

.