Baggrund

DELF scolaire

DELF SCOLAIRE (FOR SKOLER)

 

HVAD ER DELF?

 • Det franske DELF-diplom svarer til den engelske test Cambridge English.
 • DELF scolaire inddeles i 4 forskellige niveauer: A1 – A2 – B1 – B2
 • Diplomet er gyldigt hele livet.
 • DELF-diplomet er anerkendt i hele verden
 • Prøverne fokuserer på 4 kompetencer: lytteforståelse, læseforståelse samt mundtlige og skriftlige færdigheder.
 •  

HVORFOR TILBYDE DELF-PRØVEN TIL DINE ELEVER?

 • For at sætte fokus på franskfaget over for elever og forældre
 • For at anderkende elevernes fremskridt og dermed motivere dem
 • Eleven kan benytte diplomet til at dokumentere sit franskniveau
 • B2-niveauet giver adgang til franske universiteter
 • Efter endt studie kan diplomet være nyttigt til forbindelse med jobsøgning.

 

HVORDAN TILRETTELÆGGES DELF SCOLAIRE PÅ DIN SKOLE?

1. Deltag i kurset, som giver dig kompetence til at være eksaminator og censor på DELF-proverne.

Det Franske Institut i Danmark organiserer regelmæssigt 3-dages kurser (i København), som giver dig kompetence til at være eksaminator og censor på DELF-prøverne. Det er en anledning for fransklærerne til at stifte bekendtskab med Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) og at lære at evaluere eksaminanterne i henhold til referencerammens kriterier.

2. Hvad sker der når kurset er bestået?

Når underviseren har bestået kurset, kan skolen indgå en gratis aftale med Det Franske Institut i Danmark og blive officielt eksamenscenter. Det Franske Institut kommunikerer eksamensdatoerne til skolerne, samt eksamensemnerne. Skolen organiserer prøverne i sine lokalter og med de lærere, som har kompetence til at være eksaminatorer og censorer. Det koster 225 kr. at gå op til prøven per elev.

 

Contact: Emmanuel Zimmert – ez@institutfrancais.dk – 33 38 47 04

 


HVAD SVARER DE FORSKELLIGE NIVEAUER TIL?

Équivalence des niveaux - langue française

.