Baggrund

DELF scolaire

DELF SCOLAIRE (FOR SKOLER)

 

HVAD ER DELF?

  • Det franske DELF-diplom svarer til den engelske test Cambridge English.
  • DELF inddeles i 4 forskellige niveauer: A1 – A2 – B1 – B2
  • Diplomet er gyldigt hele livet.
  • DELF-diplomet er anerkendt i hele verden
  • Prøverne fokuserer på 4 kompetencer: mundtlig forståelse, skriftlig forståelse, mundtlig produktion og skriftlig produktion.

 

HVORFOR TILBYDE DELF-PRØVEN TIL DINE ELEVER?

  • For at valoriser de erhvervede franskkundskaber over for elever og forældre
  • For at valorisere elevernes fremskridt og dermed motivere dem
  • Eleven kan benytte diplomet til at attestere sit franskniveau
  • B2-niveauet giver adgang til franske universiteter
  • Efter endt studie kan diplomet være nyttigt til jobsøgning.

 

HVORDAN TILRETTELÆGGES DELF SCOLAIRE PÅ DIN SKOLE?

1. Deltag i kurset, som giver dig kompetence til at være eksaminator og censor på DELF-proverne.

Det Franske Institut i Danmark tilbyder regelmæssigt 3-dages kurser (i København), som giver dig kompetence til at være eksaminator og censor på DELF-prøverne. Det er en anledning for fransklærerne til at stifte bekendtskab med Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) og at lære at evaluere eksaminanterne i henhold til referencerammens kriterier.

2. Hvad sker der når kurset er bestået?

Når underviseren har bestået kurset, kan skolen indgå en gratis aftale med Det Franske Institut i Danmark og blive officielt eksamenscenter. Det Franske Institut kommunikerer eksamensdatoerne til skolerne, samt eksamensemnerne. Skolen organiserer prøverne i sine lokalter og med de lærere, som har kompetence til at være eksaminatorer og censorer. Det koster 200 kr. at gå op til prøven per elev.

 

Contact: Herminia Daeden – hd@institutfrancais.dk – 33 38 47 04

 


HVAD SVARER DE FORSKELLIGE NIVEAUER TIL?

Équivalence des niveaux - langue française

.

.