Baggrund

DK Institut français du Danemark

Institut français er det franske kulturcenter i Danmark. Vi er en offentlig, fransk institution, der arrangerer udstillinger og koncerter med franske kunstnere, afholder forfatterforedrag, organiserer dansk-franske universitetssamarbejder og meget, meget mere - kort sagt bestræber vi os på at være det kulturelle bindeled mellem Danmark og Frankrig. Vores aktiviteter retter sig både mod danske institutioner og den brede offentlighed.

Vi har til huse på Studiestræde 5 i Københavns latinerkvarter og består af 15 medarbejdere fordelt ud over fire afdelinger:

  • Kulturafdelingen: kultursamarbejde og events
  • Uddannelse og forskning: dansk-fransk forskningssamarbejde og universitetsudveksling, herunder Campus France
  • Kursusafdelingen: franskkurser og sprogtests
  • Fransk sprogfremme: styrkelse af fransk i det danske uddannelsessystem

Institut français du Danemark fungerer som Den Franske Ambassades kulturafdeling og er en del af et internationalt kulturnetværk. Med mere end 100 kulturinstitutter fordelt over hele verden sikrer Institut français en verdensomspændende kultur-, idé- og vidensudveksling mellem Frankrig og resten af verden.
 

 Logo Ambassade de France au Danemark


.