Konference

Aktuel ph.d.-forskning om Kierkegaard

Amphithéâtre Quinet 46 Rue Saint-Jacques 75005 Paris France eller online
13.01.2024 / 09:30 - 16:30

Formålet med denne ph.d.-dag er at samle unge ph.d.-studerende, der er interesserede i Søren Kierkegaards tanker. Projektet er baseret på den observation, at unge Kierkegaard-forskere er til stede og motiverede, men spredt ud over de franske universiteter og ensomme i deres akademiske forskning. Ved at foreslå en dag med forskning og møder mellem unge forskere håber vi at kunne udveksle vores respektive holdninger til forfatterens arbejde og skabe et fælles rum for refleksion over Kierkegaard. Denne begivenhed vil være en mulighed for at gøre status over den nye franske forskning i Kierkegaard og bidrage til dens fornyelse. Denne ph.d.-dag vil fokusere på de spørgsmål, der er specifikke for Kierkegaards tænkning. Spørgsmål af eksistentiel karakter. De rejser spørgsmålet om forholdet mellem individet og livets forskellige sfærer, og de interesserer sig for, hvordan individet kan deltage i disse sfærer, uden at det fører til fortvivlelse. For Kierkegaard er fortvivlelse den manglende evne til at blive sig selv, med andre ord er det den sygdom i sindet, der beviser for individet, at han eller hun ikke forholder sig autentisk til sig selv. Dette spørgsmål er mere præcist et etisk-eksistentielt spørgsmål, for at blive fri for fortvivlelsen, at blive helbredt for den, er en etisk opgave, en daglig kamp, en beslutning for en selv og for andre; men det er også et religiøst spørgsmål, fordi det fører til, at man forvandler sig selv i troen og bliver en kristen. Men "hvordan" dette engagement, som er et ekko af "hvordan" i strukturen i Kierkegaards værk, er ikke selvindlysende.

Det ph.d.-arbejde, vi vil præsentere, udforsker nogle af de eksistentielle affektive toner i dette engagement, som karakteriserer den dialektiske bevægelse i subjektets tilblivelse: angst, tavshed og risiko, for eksempel, som afslører skrøbeligheden og lidelsen, men også intelligensen, hos individet på denne førstepersonsrejse. Vores arbejde sigter mod at understrege, at konstitueringen af subjektet ikke finder sted i ensomhedens abstraktion, men i en verden, hvor subjektet indgår i interindividuelle og institutionelle relationer, og hvor han eller hun konstant konfronteres med andethed - andres og Guds. Vi vil se specifikt på den måde, hvorpå individet eksternaliserer sig selv i kærlighed og udtrykker sig i sprog, og således arbejder, med eller uden succes, på at afsløre sit hemmelige indre. Disse overvejelser vil også være anledning til en fornyet dialog med visse traditionelle forfattere (Augustin, Hegel) og med den kierkegaardske arv (Levinas, Derrida, Chrétien, Adorno); endelig vil de være anledning til en parallel refleksion over metoden og logikken i det kierkegaardske værk. Med få ord vil ét spørgsmål guide vores ph.d.-dag: Hvad er status for den unge kierkegaardske forskning i Frankrig, og hvordan passer den ind i feltet af fransk og international kierkegaardsk forskning?

 

Organiseret af: Armande Delage, Cassandre Caballero

Oplægsholdere (bekræftet): Jérôme Bord (Universitetet i Strasbourg), Cassandre Caballero (Université de Picardie Jules Verne og Københavns Universitet), Armande Delage (Sorbonne Universitet), Jeanne Delamarre (Sorbonne Universitet), Oliver Norman (Poitiers Universitet).

Formænd (bekræftet): Emeline Durand (University of Dijon), Pierre-Alban Gutkin-Guinfolleau (ICP).

 

Program

Kl. 9.30: Velkomst og introduktion

Introduktion til første del ved formand: Pierre-Alban Gutkin-Guinfolleau

10.00-11.00: Oliver Norman (Poitiers Universitet): Fra pseudonymi til kardiognosi: hemmeligholdelsens litteratur hos Kierkegaard, Derrida og Chrétien.

11.00-12.00: Cassandre Caballero (Université de Picardie Jules Verne og Københavns Universitet): Kierkegaardsk Adorno eller mordet på faderen.

12.00-13.30: frokost

Introduktion til anden del ved mødeleder: Emeline Durand

13.30-14.30: Jeanne Delamarre (Sorbonne Universitet): Fra en angst til en anden. Fra æstetisk angst til religiøs angst.

14.30-15.30: Jérôme Bord (Strasbourg Universitet): "Verden hader virkelig ikke det onde": Kierkegaard og kritikken af klogskaben.

15.30-16.30: Armande Delage (Sorbonne Universitet): Fortolkning af guddommelige ting: en kierkegaardsk hermeneutik.

 

Sted: ansigt-til-ansigt + Zoom-link kommer senere. Tilmelding på eventbrite

 

Partnere: Sorbonne University (kontakt: Armande Delage), Université de Picardie Jules Verne-CURAPP-ESS (kontakt: Cassandre Caballero), Københavns Universitet (kontakt: Cassandre Caballero og René Rosfort), Det Franske Institut i Danmark.

.