Konference

Idéernes Nat: Kampen om nettet

Dokk1 - Aarhus
11.05.2022

En dag med debat og kultur til fælles refleksion over aktuelle og fremtidige udfordringer på det digitale område. 

"Suverænitet og modstandsdygtighed: Fremtidens fælles digitale Europa”
Arrangementet vil foregå på engelsk.

Coronapandemien har for alvor understreget den centrale rolle digitale teknologier spiller i vores liv. Under nedlukningsperioderne har de hjulpet os til at opretholde arbejdsfunktioner hjemmefra og gjort det muligt for erhvervsdrivende at modtage hjælpepakker fra staten, ligesom digitale teknologier også har været nøglen til at bevare kontakten med venner og familie på trods af forsamlingsforbud. Men den omfattende digitalisering af vores samfund rummer også en række miljømæssige, geostrategiske og økonomiske udfordringer.


Disse er omdrejningspunktet for denne debat, hvor vi skal diskutere, hvordan vi kan skabe en modstandsdygtig digital model i Europa, der kan modstå nuværende og fremtidige udfordringer, som sikrer europæisk suverænitet og samtidig er forenelig med bekæmpelsen af global opvarmning.

Tilmed dig her (fri entré).

.