Støtteprogrammet IFD SCIENCES 2022

IFD Sciences - Institut français du Danemark
Videnskaber / Samarbejde fr-dk

Det Franske Institut i Danmark - Institut français du Danemark - lancerer sit støtteprogrammet for fransk-dansk forskningssamarbejde i 2022. 

Ansøgningsperiode: 1. Oktober - 15. November 2021

 

FORMÅL

Støtteprogrammets målsætning er at skabe grobund for fransk-danske ansøgninger det europæiske Horizon Europe program, samt at promovere forskningssamarbejde mellem universiteter og forskningsinstitutioner i Danmark og Frankrig ved at yde støtte til nye samarbejdspartnere.

 

STØTTEKRITERIER OG UDVÆLGELSE

I 2022 vil hovedprioriteten blive givet til projekter, som behandler store udfordringer inden for international styring (herunder de økonomiske, sociologiske eller antropologiske dimensioner) så som:

  1. klimaforandringer og bæredygtig udvikling
  2. digitalisering, big data og videnskabelige data
  3. sundhed
  4. Grønland & Arktis

Prioriteringsområderne udelukker ikke forskere fra andre forskningsområder i at ansøge om støtte og projekter inden for humaniora og samfundsvidenskab vil også blive taget i betragtning.  Formidling til et dansk publikum vil blive opfattet som et plus, såvel som projekter, der planlægger studenterudveksling.

Vi opfordrer nyetablerede forskerhold, forskerhold ledet af unge forskere til at søge og/eller projektansøgninger fra forskerhold, som ikke har samarbejdet tidligere. Det er vigtigt at alle ansøgninger specifikt beskriver, hvorledes unge forskere vil blive involveret i projektet.

 

FINANSIERING

Støtten kan ikke overstige 3 000 euro, og må ikke udgøre mere end 50 % af det totale budget, som samtidig skal bestå et tilsvarende beløb, som stiles til rådighed for projektet fra den danske partners side. Programmet yder støtte til rejseudgifter og internationale ophold, samt til udgifter forbundet med organiseringen af workshops og konferencer.

 

ANSØGNING

Download og udfyld ansøgningsdokumentet og send din ansøgning til : 
 

Thibaud CHEVILLARD, Videnskabs - og universitetsattaché
Email : tc@institutfrancais.dk  - Tel: +45 33 38 47 03
 

 

.