Baggrund

Fransk Sprog

Emmanuel Zimmert
ez@institutfrancais.dk
Institut français du Danemark
Maj Dannemand
mkd@institutfrancais.dk

 

Fransk sprog - Fransksprogligt samarbejde

Afdelingen for fransksprogligt samarbejde bidrager til udviklingen af fransk sprog og undervisning i samarbejde med skoler og foreninger i Danmark..

Som en del af det sprogmæssige samarbejde tilbyder vi støtte og pædagogisk vejledning til danske fransklærere ved bla. at arrangere en række årlige aktiviteter, som giver mulighed for at videreuddanne sig og holde sig opdateret med nye pædagogiske metoder og redskaber. Vi står også for den digitale platform, IF Profs Danemark, hvor man kan dele undervisningsmidler med sine kolleger og diskutere pædagogik og metode. Vi støtter udbredelsen af DELF Scolaire i de danske skoler og uddanner og eksaminerer lærerne, så de selv kan undervise og eksaminere i pensum til DELF-prøverne.

Vi arbejder for at skabe og styrke institutionelle partnerskaber med henblik på at fremme fransk-dansk udveksling inden for det pædagogiske område. Vi har en proaktiv tilgang og udvikler nyskabende projekter med det danske undervisningsministerium, fransklærerforeningerne og de danske universiteter. Vi er overbeviste om vigtigheden af den menneskelige faktor og bestræber os på at skabe udveksling mellem individer: mellem elever, mellem lærere, mellem personer, som arbejder med pædagogik. Vi arrangerer og udvikler mange klasseture og forløb for lærere i Frankrig og i Danmark gennem anerkendte programmer som Erasmus og Etwinning.

 

 

.