Article

Franske forskere i Danmark #3 - Jean-François Perrier

Møde med Jean-François Perrier, lektor ved Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet.

Efter at have afsluttet sin ph.d. i neurovidenskab på Université Pierre et Marie Curie i Paris, flyttede Jean-François Perrier til Danmark i 1997 og startede i en stilling som postdoc på Københavns Universitet. Han leder i dag et hold på ni personer. Han forsker i nervesystemet og mere præcist neuronernes iboende egenskaber. Han studerer i øjeblikket astrocytternes rolle; disse celler, som vi nu i omtrent femten år har vist, kommunikerer med neuronerne. Jean-François Perrier’s hold analyserer, hvordan disse celler reagerer på molekylerne, som findes i cannabis. Brug af cannabis reducerer rystelser og hans forskningsarbejde søger at forstå mekanismerne bag dette fænomen. 

Denne forskning kan bl.a. anvendes til patienter med neurodegenerative sygdomme som forårsager rystelser som for eksempel multipel sklerose. Jean-François Perrier samarbejder om dette emne med Giovanni Marsicano, forsker ved Neurocentre Magendie de Bordeaux, og de har modtaget støtte i 2020 fra IFDs forskningsstøtteprogram IFD Sciences. Holdet i Bordeaux har udviklet en vigtig museslægt for at teste hypoteserne og samarbejdet mellem de franske og danske hold er afgørende for realiseringen af dette forskningsprojekt.

.