FRANSKE FORSKERE I DANMARK #6 - Pierre Pinson

Videnskaber / Interview

Pierre Pinson afsluttede sit ph.d.-studie i Frankrig på Ecole des Mines de Paris i 2006. Han ønskede at studere vindmølleenergi, da emnet befandt sig i krydsfeltet mellem matematik og meteorologiske forudsigelser. I løbet af sit ph.d.-studie fik han mulighed for at besøge DTU, som tæller et stort antal verdenskendte eksperter, som nyder stor anerkendes inden for vindmøllesektoren. Her blev han tilbudt at flytte til Danmark efter afslutningen af sin ph.d. Siden har han forsket inden for anvendt matematik til integration af vedvarende energi (især vindmølleenergi, men også for eksempel solenergi) og han fik hurtig et professorat. Han leder i dag en gruppe på 25 personer. 

Hans forskningsområde dækker mere præcist forudsigelser for energisystemerne og energimarkedet ved at kombinere de meteorologiske aspekter, konvertering af energi til elektricitet etc., for at kunne lave pålidelige beregninger på den energimængde, som vil blive sat på markedet. Endelig studerer han energimarkedets udvikling mod mere konkurrencedygtige modeller, som også genkender de bæredygtige energiformers særegenheder. 

Finansieringen af hans forskning er af forskelligt ophav, fra fonde, men også fra erhvervskontrakter - også med franske virksomheder. Pierre Pinson arbejder ligeledes regelmæssigt med Ecole des Mines, og mere og mere med Ecole Polytechnique, som DTUs forskere fremover opfordres til at samarbejde med efter oprettelsen af Europa Universitetet EuroteQ.
 

 

.