Article

FRANSKE FORSKERE I DANMARK #7 - Julie Courraud


Julie Courraud har studeret farmaci og ernæring i Frankrig, først på universitetet i Nantes og derefter i Montpellier, hvor hun valgte den videnskabelige linje under sin kandidatpost på hospitalet, hvor hun arbejdede med toksikologi og klinisk farmakologi. Efter færdiggørelsen af ph.d.-afhandling om carotenoider ønskede Julie at fortsætte en forskerkarriere i udlandet inden for fysisk aktivitet, og hun valgte Danmark, bl.a. på grund af landets livskvalitet. Mellem 2015 og 2017 var hun ansat i en postdoc stilling i Xlab på Københavns Universitet, hvor hun studerede lipidmetabolisme i musklerne.  


I slutningen af oktober 2017 blev hun ansat på Statens Serums Institut (SSI) for at udvikle metabolomics-enheden på Dansk Center for Neonatal Screening i Afdeling for Medfødte Sygdomme. I dag tæller enheden fire forskere. SSI huser ligeledes Danmarks Nationale Biobank, hvor hælblodprøverne fra nyfødte børn i Danmark, på Grønland og Færøerne opbevares og screenes for 18 alvorlige medfødte sygdomme. Biobanken rummer bl.a. over 2 millioner filterpapir-blodprøver, som Julie og hendes kolleger benytter i deres forskningsprojekter.  Ved hjælp af metabolomicsmetoder søger de efter nye biomarkører til screening for at kunne diagnosticere andre medfødte sygdomme hos nyfødte.

Som en del af konsortiet iPSYCH undersøger Julie og hende kolleger ligeledes påvirkningen af forskellige prænatale og perinatale faktorer på helbredet hos børn, som for eksempel lider af psykiatriske lidelser. Konsortiet, som finansieres af Lundbeckfonden, har til formål at finde årsagerne til psykiatriske lidelser såsom autisme, ADHD, skizofreni, bipolar sygdom og depression, samt at skabe grundlag for en bedre forebyggelse og behandling af disse lidelser. Metabolomicsmetoderne gør det nemlig muligt at analysere blodet for biokemiske bestanddele, hvis tilstedeværelse eller fravær kan påvise en øget risiko for, at et barn kan udvikle psykiatriske lidelser. 

Takket være disse nye biomarkører håber forskerne i fremtiden at kunne diagnosticere børn tidligere, som lider af psykiatriske patologier. Julie har et særligt fokus på en tidlig diagnose af autisme. 

I 2018 tog Julie initiativ til at oprette Dansk Klinisk Metabolomik Netværk, Clime.dk (https://clime.dk/), sammen med forskere fra DTU, Københavns Universitet og Steno Diabetes Center. Netværket organiserer lokale seminarer og internationale konferencer, som finansieres af Novo Nordisk Fonden.

Foto: Nuno Catharina Pedersen

.