Article

FRANSKE FORSKERE I DANMARK #8 -Nicolas Thibault

Nicolas Thibault er forsker inden for mikropalæontologi og stratigrafi på Københavns Universitet. Helt fra barns ben, har han været dybt fascineret af fossiler og dinosaurusser. Han studerede geologi i Paris og i Lille, hvorefter han læste en ph.d i mikropalæontologi på Pierre & Marie Curie Universitetet i Paris (Paris 6), som han afsluttedei 2005. Han blev herefter tilbudt en postdoc stilling ved Københavns Universitet i 2007, hvor han er lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN). 

Som mikropalæontolog studerer Nicolas Thibault kalk nanofossiler, som måler mellem 2 og 25 mikroner. Han er ligeledes specialist i stratigrafi, som er en geologisk metode,  der benyttes til at studere de geologiske lags sammensætning, indbyrdes alder og relation. Ved at undersøge sedimenterne gør hans forskning det muligt at karakterisere og forstå de såkaldte Milanković-cykler, som er betegnelsen for de klimatiske forandringer, der sker på Jorden, på grund af ændringer i Jordens aksehældning. 

I løbet af sin forskerkarriere har Nicolas Thibault haft mulighed for at studere sedimenter fra meget forskellige regioner uden for Danmark, f.eks. Paris-bassinet, England, Østrig, Iran, samt Tunesien, men ligeledes materiale, som stammer fra havkerneprøver fra Atlanterhavet, Stillehavet og det Indiske Ocean. Hans forskningsarbejde dækker meget forskellige tidsperioder, som går fra Sen Eocæn (34 millioner år før nu) til Sen Trias (201-205 millioner år før nu), og han har i sin seneste forskning beskæftiget sig med perioderne fra Tidlig Palæozoikum, som svarer til den kambriske eksplosion med sedimenter fra 541 til 450 millioner år siden.

Nicholas Thibault arbejder regelmæssigt på fælles projekter med franske samarbejdspartnere fra Paris, Dijon, Rennes og Lyon.
 

.